Ива Трифонова

Изпълнителен директор

Обща информация

Ива Трифонова е един от основателите на Умен Кредит.

Завършила е с отличие специалност „Стопански и финансов контрол“ в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" през 2008 г. Притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“, придобита през 2013г.

След университета, целият професионален път на Ива Трифонова е в сферата на кредитирането и банковото дело, което я прави опитен професионалист в тази сфера с над 300 млн. лева финансирани ипотечни, корпоративни и потребителски кредити.

В рамките на 12 години тя преминава от служител обслужване на клиенти, през Мениджър екип, до Директор на банков клон в корпоративната структура на Обединена българска банка АД. Заема длъжността Директор най-дълго време – повече от 7г., като 2 поредни години ръководеният от нея екип печели наградата за „Най-успешен банков клон“ през годините 2015г. и 2016г.

Отпуснати заеми

99%

За Ива в сферата на кредитирането няма проблем, който да не може да бъде разрешен. Като „човек отвътре“ на банковата система, за нея няма тайни в тази сфера, поради което клиентите ни не спират да се учудват на невероятните ѝ идеи при защита на техните интереси и измъкването от сложни казуси.

Имейл: i.trifonova@umencredit.com